top of page
Search
  • Kimmo

Esittelyssä maaperän ravintoverkkoanalyysi (osa 1/3)

Haluatko lisää tietoa maaperän tai kompostisi biologisesta koostumuksesta ja kehittää sitä parempaan suuntaan? Maaperän ravintoverkkoanalyysistä hyötyvät sekä kotipuutarhurit että ammattiviljelijät.


Analyysimme poikkeaa yleisesti tarjolla olevista kemiaan pohjautuvista analyyseista, joista saa tietoa esimerkiksi ravinnemääristä ja maan pH:sta. Ravintoverkkoanalyysissa tarkastellaan biologiaa: kuinka paljon näytteessäsi on hajottajaeliöitä, kuinka paljon saalistajia, mikä on sienten ja bakteerien suhde.


Maaperän, kompostin tai mullan ravintoverkko määrittää sitä, miten ravinteet kiertävät, millainen rakenne siinä on ja miten tauteja ja tuholaisia voidaan torjua. Näillä on huomattava vaikutus kasviesi hyvinvoinnille ja sato-odotuksille ja sitä kautta sinun hyvinvoinnillesi.


Tasapainoinen, kasveillesi sopiva ravintoverkko säästää aikaa ja rahaa, kun sinun ei tarvitse kitkeä tai kastella niin paljon eikä lisätä kalliita lannoitteita.

Analyysi tuottaa raportin, joka tarjoaa tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa. Raportti tarjoaa seuraavaa tietoa:

  • mikä sienten ja bakteerien kokonaisbiomassa on per gramma ja mikä sieni-bakteerisuhde on

  • kuinka monta alkueliötä ja sukkulamatoa per gramma näytteessä on

  • mikä on analyysin keskihajonta eli tulosten epävarmuus


Raporttiin kuuluu myös kommenttiosio, joka avaa sitä, mitä tulosten perusteella voi sanoa, kun huomioidaan näytetyyppi ja mahdolliset muut tarkentavat tiedot. Mitä näytteessä havaitaan: onko näyte sieni- vai bakteerivaltainen, kiertävätkö ravinteet? Lisäksi raporttiin liitetään muutama kuva näytteestä löytyneistä eliöistä. Näin pääset näkemään kuvien kautta, mitä elämää näytteestäsi löytyy.


Photo: Thomas Taisto

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page