top of page
pihlaja.jpg

Photo: Lauri Hakkarainen

Ota luonnontuotteet elämääsi

Uoma Wild & Sourilta saat sekä villeinä kasvaneisiin että puutarhassa puhtaasti kasvatettuihin kasveihin ja sieniin perustuvaa neuvontaa, kursseja, elintarvikkeita ja hyvinvointituotteita.

 

Tarjoamme erilaisia retkiä ja työpajoja työyhteisöille ja kaikille kiinnostuneille. Meidän kanssamme voit syventää villiyrtti- ja sienitietouttasi luonnontuotteiden kerääjäkoulutuksessa. Lisäksi valmistamme kombuchaa ja muita hapantuotteita perinteisin menetelmin myös myyntiin.

Uoma Wild & Sour syntyi luonnontuoteneuvoja Maija Suomelan halusta oppia tuntemaan ja hyödyntämään paremmin kaikkea sitä, mitä puhdas suomalainen luonto tarjoaa, jos vain annamme sille mahdollisuuden.

 

​"Monia kasveja ja sieniä on ennen osattu kerätä ja säilöä, ja nämä taidot kannattaa opetella yhdessä uudelleen. Luonnontuotteet sisältävät huomattavia määriä vitamiineja ja muita ihmisten hyvinvoinnille olennaisia ravinteita ja ainesosia. Lisäksi luonnossa oleminen tutkitusti tekee hyvää ihmismielelle! Kun tiedämme, mitä ympärillämme kasvaa ja osaamme käyttää sitä omaksi parhaaksemme, opimme myös arvostamaan luontoa enemmän."

Let Nature In

Uoma Wild & Sour provides consulting, courses, foodstuffs and wellness products from wild and grown plants and fungi.

We offer a variety of excursions and workshops for companies and anyone interested. We also produce kombucha and other traditionally fermented products for sale.

Uoma Wild & Sour was born out of natural product adviser Maija Suomela's desire to learn to identify and to better use all that the clean Finnish nature provides, if only we allow it.

​"Before we used to know how to forage and preserve many plants and mushrooms. We should relearn these skills together. Natural products contain significant amounts of vitamins and other nutrients that are vital for our wellbeing. On top of that, spending time in nature has been shown to be good for our human minds! When we know what grows around us and can use these for our own good, we learn to appreciate nature more."

bottom of page