Photo: Thomas Taisto

Kaksi nimeä, kaksi ammattilaista

Uskomme, että luonnon prosesseja tukemalla ja kokonaisuutta palvelemalla ihmiset voivat paremmin. Uoma Earthcare ja Uoma Wild & Sour ovat syntyneet halusta parantaa sekä elinympäristömme tilaa että omaa hyvinvointiamme.

Uoma Earthcare tuo uusia ratkaisuja puutarhaan ja viljelyyn.

Uoma Wild & Sour tarjoaa villeihin kasveihin ja sieniin perustuvaa neuvontaa, kursseja, elintarvikkeita ja hyvinvointintuotteita.

Sijaitsemme Vantaan Korsossa Lehmuston tilalla ja toimimme pääkaupunkiseudulla ja sen lähiympäristössä. Järjestämme koulutuksia myös verkossa.

Two Names, Two Professionals

We believe that supporting nature's processes improves our wellbeing as humans. Uoma Earthcare and Uoma Wild & Sour were born from our desire to improve our natural surroundings and our own wellbeing.

 

Uoma Earthcare brings new solutions to the garden and to agriculture.

Uoma Wild & Sour offers consulting, courses, foodstuffs and wellness products based on wild plants and fungi.

We're located on Lehmusto Farm in Korso, Vantaa and operate in the greater Helsinki region. We will also offer courses online.