top of page
_DSC4463.jpg

Photo: Jyrki Kaheinen

Photo: Jyrki Kaheinen

Elävöittäviä ratkaisuja viljelyyn

Uoma Earthcare auttaa sinua ymmärtämään paremmin maaperän ravintoverkkoa ja kehittämään tätä yhteisöä toivomaasi suuntaan. Tarjoamme muun muassa Soil Food Web -analyyseja maaperän ravintoverkosta, kursseja maaperästä ja kompostoinnista sekä maanparannuspalveluja. Voit myös tilata meiltä kompostointitarvikkeita.

Yrityksen perustajana ja puutarhurina minä, Kimmo Englund, haluan tuoda uutta ajattelua ja uusia käytäntöjä puutarhoihin, viljelyyn ja siihen miten suhtaudumme maaperään ja päivittäiseen elinympäristöömme.

"Emme pysty ratkaisemaan ongelmiamme saman tason ajattelulla, joka loi ne." - Albert Einstein

Elämme keskellä useaa päällekkäistä kriisiä. Tästä huolimatta meillä on paremmat valmiudet kuin koskaan aiemmin kohdata ja ratkaista nämä kriisit.

Viime vuosien aikana olemme alkaneet ymmärtää entistä paremmin, mitkä tekijät vaikuttavat maaperän hyvinvointiin ja mikä merkitys näillä on niin meidän oman hyvinvoinnin kuin vaikkapa veden ja ravinteiden kiertokulun ja ilmastonmuutoksen kannalta. Uuden tiedon muuttuminen uusiksi käytännöiksi vaatii kuitenkin toimivia esimerkkejä. Haluan tarjota ja yhdessä kehittää tällaisia esimerkkejä.

Mielelläni tulen puhumaan kouluihin ja erilaisiin tapahtumiin maaperän ravintoverkosta, kompostoinnista ja no-dig viljelystä. Ole yhteydessä kimmo@uomaearthcare.fi tai 040 539 1400, jos yhteistyö kiinnostaa!

Regenerative Solutions for the Garden

Uoma Earthcare helps you to better understand the soil food web and to foster the changes you want to see happen. We offer Soil Food Web assessments, courses on soil and composting and soil improvement services. In addition, you can get composting equipment from us.

As the founder of the company and a gardener, I, Kimmo Englund, want to bring new thinking and new practices into gardens and how we relate to soil and our daily living environments.

"We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them." - Albert Einstein

We're living in the middle of several overlapping crises. However, we have more means than ever to face and overcome these problems.

 

Only relatively recently have we begun to better understand what factors affect soil health and what a big effect that has on not only our own wellbeing but things like the water and nutrient cycles or climate change. Change doesn't happen overnight: it takes well-functioning examples to transform new information into new practices. I want to offer and to collectively develop these examples.

I'm happy to speak at schools and different events about things like the soil food web, composting and no-dig gardening. Don't hesitate to contact kimmo@uomaearthcare.fi or 040 539 1400, if you're interested in collaborating.

_DSC4009.jpg
bottom of page