Earthcare

Photo: Jyrki Kaheinen

Elävöittäviä ratkaisuja viljelyyn

Uoma Earthcare tarjoaa puutarhasuunnittelu- ja maisemanhoitopalveluja sekä kasvinviljelyn tukipalveluja.

Yrityksen perustajana ja puutarhurina minä, Kimmo Englund, haluan tuoda uutta ajattelua ja uusia käytäntöjä puutarhoihin, viljelyyn ja siihen miten suhtaudumme maaperään ja päivittäiseen elinympäristöömme.

"Emme pysty ratkaisemaan ongelmiamme saman tason ajattelulla, joka loi ne." - Albert Einstein

Elämme keskellä useaa päällekkäistä kriisiä. Tästä huolimatta meillä on paremmat valmiudet kuin koskaan aiemmin kohdata ja ratkaista nämä kriisit.

Viime vuosien aikana olemme alkaneet ymmärtää entistä paremmin, mitkä tekijät vaikuttavat maaperän hyvinvointiin ja mikä merkitys näillä on niin meidän oman hyvinvoinnin kuin vaikkapa veden ja ravinteiden kiertokulun ja ilmastonmuutoksen kannalta. Uuden tiedon muuttuminen uusiksi käytännöiksi vaatii kuitenkin toimivia esimerkkejä. Haluan tarjota ja yhdessä kehittää tällaisia esimerkkejä.

Regenerative Solutions for the Garden

Uoma Earthcare offers permaculture design and landscaping services as well as crop production services.

As the founder of the company and a gardener, I, Kimmo Englund, want to bring new thinking and new practices into gardens and how we relate to soil and our daily living environments.

"We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them." - Albert Einstein

We're living in the middle of several overlapping crises. However, we have more means than ever to face and overcome these problems.


Only relatively recently have we begun to better understand what factors affect soil health and what a big effect that has on not only our own wellbeing but things like the water and nutrient cycles or climate change. Change doesn't happen overnight: it takes well-functioning examples to transform new information into new practices. I want to offer and to collectively develop these examples.